All rights reserved CA i W
Aleksandra Wasilkowska


Aleksandra Wasilkowska tworząc na pograniczu sztuki i architektury czynnie angażuje się w działania, których ideą jest aktywizowanie środowisk lokalnych. Równolegle z prowadzeniem pracowni projektowej i wykładami w polskich i zagranicznych instytucjach, zajmuje się badaniami nad strukturą miasta oraz metodami pozyskiwania wiedzy na jej temat.

W 2010 roku Aleksandra Wasilkowska wraz z Agnieszką Kurant zaprojektowały instalację Emergency Exit do Pawilonu Polskiego na XII Biennale Architektury w Wenecji, którego kuratorem był Elias Redstone.


Oprócz architektury i relacji z miastem, Aleksandra Wasilkowska zajmuje się przede wszystkim projektowaniem wnętrz, instalacji oraz aranżacji wystaw, w tym w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Bunkrze Sztuki w Krakowie.

olawasilkowska.com